ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของคนจริงใจ น่าค้นหา ชื่อว่า ราตรี โกมลเปรินค่ะ

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่องสีสีแบ่งเป็น 2 โทน
1.  สีโทนเย็น
2.  สีโทนร้อน
สีโทนเย็น
     ชุดที่ 1    สีดำ            สีน้ำเงิน         สีเขียวแก่
     ชุดที่ 2    สีน้ำเงิน      สีเขียวแก่       สีเขียวอ่อน
     ชุดที่ 3    สีเขียวแก่    สีเขียวอ่อน    สีเหลือง
- สีโทนร้อน
     ชุดที่ 1     สีเหลือง      สีส้ม           สีแดง
     ชุดที่ 2     สีส้ม           สีแดง          สีน้ำตาล
     ชุดที่ 3     สีแดง          สีน้ำตาล      สีดำ
  
สีชุดพิเศษ    (ฟ้า ชมพู ม่วง)
- Tint = Hue+White
-
สีน้ำเงิน + สีขาว    =    สีฟ้า
-
สีแดง    + สีขาว     =    สีชมพู
- Shape = Hue+Black

การ์ตูน  Comic
Contour Drawingและความรู้เรื่องรูปภาพ

คือ การวาดเส้นตามสัมผัส โดยการใช้สายตามองที่ภาพต้นแบบแล้วใช้มือวาดไปตามความรู้สึกโดยไม่มองที่กระดาษ

สิ่งที่ได้จากการวาดภาพ Contour Drawing
1. สมาธิ
2. ความซื่อสัตย์
3. ความตื่นเต้น
4. ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
5. การไม่ต้องคำนึงความเหมือนจริงของภาพ
ความรู้เรื่องรูปภาพ
"หัวใจของการวาดภาพ คือ ลายเส้น"

Realistic คือ ภาพเหมือนจริง จิตรกรต้องการสัดส่วนที่แท้จริง
Distrotion คือ ภาพล้อเลียน ภาพบิดเบือน ลดตัดทอน เช่น ภาพล้อเลียนตามหนังสือพิมพ์
Abstract คือ ภาพนามธรรม ภาพจินตนาการ จิตรกรไม่ต้องการให้รู้ว่าภาพอะไร ต้องการแค่สื่อความรู้สึกเท่านั้น
เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
- การกำหนดจุดเพื่อกำหนดขนาด
- ลากเส้นจากภายนอกก่อนภายใน
- การแรเงาเก็บรายละเอียด
Realistic

Distrotion

Abstract

วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง

การใช้เส้นคู่ขนาน
  -  เขียนเส้นแกนตัวอักษรให้แต่ละตัวห่างกันพอสมควร
  -  เขียนเส้นขนาบตามทิศทางของเส้นแกน
  -  ตกแต่งให้สวยงามและอาจลบเส้นแกนออกก็ได้

คุณค่าของตัวอักษรหัวเรื่อง
  -  สรุปภาพรวมของเนื้อหา
  -  เร้าความสนใจ
  -  สื่อความหมายได้รวดเร็ว

ลักษณะตัวอักษรหัวเรื่องที่ดี
  -  ขนาดใหญ่
  -  ได้ใจความ
  -  เด่น
  -  สั้น
  -  สวยงามวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(webblog)

รายวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์สุจิตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2/2553
นางสาวราตรี  โกมลเปริน  นักศึกษา  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  รุ่น  13  หมู่  2

ประวัติส่วนตัว   
ชื่อ  นางสาวราตรี  โกมลเปริน  ชื่อเล่น  เกด
เกิดวันที่  1  พฤษภาคม  2528
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
ตำแหน่ง  ธุรการโรงเรียน
ภูมิลำเนา  94  หมู่  2  ตำบลจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์  086-7536754
E-mail  ratree128@gmail.com
ทัศนคติ  ทำดีทุกวัน